Zmiany w systemie doskonalenia nauczycieli

Wspomaganie szkół/placówek
W związku ze zmianami w systemie doskonalenia nauczycieli, wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – z dniem 1 stycznia 2016 r. naszym zadaniem obowiązkowym staje się kompleksowe wspomaganie szkół/placówek mające na celu zaplanowanie i przeprowadzenie działań podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki.

W ramach kompleksowego wspomagania szkół/placówek Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle oferuje:

 • pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki w zakresie jej wspomagania;
 • realizację warsztatu diagnostyczno – rozwojowego służącego określeniu potrzeb szkoły/placówki;
 • opracowanie projektu rocznego/dwuletniego planu wspomagania szkoły/placówki zgodnego z jej zdiagnozowanymi potrzebami;
 • prowadzenie cyklicznych konsultacji procesu wspomagania;
 • pomoc w monitorowaniu realizacji planu wspomagania szkoły/placówki;
 • wsparcie w ewaluacji i podsumowaniu podjętych działań związanych ze wspomaganiem.

Dyrektorów szkół / placówek – zainteresowanych naszą ofertą kompleksowego lub obszarowego wspomagania – prosimy o wypełnienie, formularza zgłoszenia szkoły/placówki, i przesłanie go:

faksem: (13 44 624 26),
pocztą tradycyjną na adres Ośrodka: (ul. Sokoła 6, 38-200 Jasło)
pocztą e-mail: poen@poczta.onet.pl 

Zadanie Animatora Rozwoju Szkoły

 1. Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoła/placówki i określeniu obszaru wymagającego
 2. Wsparcie w przygotowaniu planu wspomagania rozwoju
 3. Pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form wspomagania
 4. Konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych problemów
 5. Monitorowanie przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania
 6. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu realizacji rocznego planu wspomagania
 7. Współpraca przy rekomendacjach do pracy w kolejnym roku szkolnym

Procedura wspomagania

 1. Zgłoszenie szkoły/placówki do wspomagania
 2. Rozmowa Dyrektora szkoły z reprezentantem Ośrodka i ustalenie warunków współpracy podpisanie umowy
 3. Przeprowadzenie przez radę pedagogiczną diagnozy potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli, wybór obszarów do rozwoju
 4. Powołanie warsztatu diagnostycznego – rozwojowego
 5. Opracowanie projektu rocznego /dwuletniego planu wspomagania szkoły/placówki zgodnego z jej zdiagnozowanymi potrzebami
 6. Prowadzenie cyklicznych konsultacji procesu
 7. Pomoc w monitorowaniu realizacji planu wspomagania szkoły/placówki
 8. Wsparcie w ewaluacji i podsumowaniu podjętych działań związanych ze wsparcia

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy szkoły / placówki
Pobierz: Umowę o świadczenie kompleksowego wspomagania szkoły/placówki

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółowych warunków realizacji tej oferty.

 

Skip to content