KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej;
  3. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych;
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek;
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły;
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
Skip to content