Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – styczeń 2022

Tematyka spotkań w I semestrze 2021/2022

Temat Adresaci dla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Poznanie elememntów ok: celów lekcji, nacobezu, pytania kluczowe. Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 14.12.2021r.
godz. 15.00-17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Program nauczania z historii Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 21.09.2021r.
godz. 15.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – grudzień 2021

Forma doskonalenia zawodowego Temat Adresaci Termin Doradca metodyczny
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plInnowacyjne prezentacje – Tworzenie prezentacji w Prezi Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 07.12.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
konsultacje w POEN Jasło Metody wspierające ucznia. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 07.12.2021 r.
godz. 11.30 – 16.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
konsultacje w POEN Jasło Film w szkole podstawowej. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 07.12.2021 r.
godz. 11.30 – 16.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło.
Aby wziąć udział, należy przesłać
karty zgłoszenia w terminie do 13.12.2021
na adres u.zagorska@poen.edu.pl
Operacja Wołyń – zajęcia z edukatorem IPN. Nauczyciele powiatu jasielskiego 07.12.2021
godz. 14.30 – 17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN oraz edukator IPN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 07.12.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w POEN Jasło.
Aby wziąć udział, należy przesłać
karty zgłoszenia w terminie do 13.12.2021
na adres u.zagorska@poen.edu.pl
Poznanie elememntów ok: celów lekcji, nacobezu, pytania kluczowe. Nauczyciele powiatu jasielskiego 14.12.2021
godz. 15.00 – 17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plKontrola i ocena wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 14.12.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres a.tyrpak@poen.edu.plMatura 2023 z języka polskiego. Poziom podstawowy. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 14.12.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plOdwrócona lekcja – skuteczny sposób na poprawę wyników nauczania Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 21.12.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 21.12.2021r.
godz. 12.30–14.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plO wspierającej roli oceniania. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 21.12.2021r.
godz. 14:00–17:00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło Matura z języka polskiego 2023- poziom rozszerzony Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 21.12.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 21.12.2021
godz. 14.30 – 17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 28.12.2021r.
godz. 12.30–14.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres a.tyrpak@poen.edu.plNowe trendy w edukacji. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 28.12.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 28.12.2021
godz. 14.30 – 17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Szkolenie w POEN Jasło
karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail b.cyran@poen.edu.pl
Jak wzmocnić samoocenę ucznia? Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 28.12.2021
godz. 9.00 – 11.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
dyżur metodyczny w formie online. Link do spotkania podany zostanie po przesłaniu zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plKonsultacje indywidualne Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 28.12.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN

Warsztat stacjonarny dla dyrektorek i dyrektorów szkół “Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów i uczennic”

logotyp Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dzięki temu warsztatowi nauczyciele, z którymi współpracujesz, wezmą więcej odpowiedzialności za jakość uczenia się w szkole. Będą bardziej świadomie kształtować opinię  rodziców, samorządu i innych zainteresowanych .

Cel:

  • Przygotowanie dyrektorów/dyrektorek szkół do działań koncentrujących uwagę nauczycielek i nauczycieli na jakości uczenia się uczniów i uczennic

Co zyskasz dzięki udziałowi w warsztacie

  • zrobisz pierwszy krok w zmianie polegającej na skoncentrowaniu szkoły na procesie uczenia się zamiast nauczania
  • wskażesz nauczycielom/kom narzędzia ułatwiające proces uczenia się uczniów i uczennic oraz jego obserwację
  • zaproponujesz organizację wspólnego uczenia się nauczycieli/ek, w tym formy korzystnej i bezpiecznej wymiany doświadczeń
  • skuteczniej zachęcisz do  współpracy w radzie pedagogicznej na rzecz uczenia się uczniów i uczennic.
  • zastosujesz  narzędzia komunikacyjne służące przyjmowaniu odpowiedzialności nauczycieli/ek za proces uczenia się w szkole i ich samodzielności

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy/ki szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani skutecznymi działaniami na rzecz lepszej jakości uczenia się uczniów, dzielenia się z nauczycielami/kami odpowiedzialnością za tę jakość i budowania zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

  • 2 sesje x 90 minut efektywnej pracy,  z przerwą kawową

Prowadzący:

  • Dwóch trenerów, dyrektorów praktyków realizujących we własnych szkołach programy rozwojowe CEO

Po szkoleniu:

  • Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz linki do przydatnych dyrektorowi narzędzi sprawdzonych w programach CEO

Szkolenie jest bezpłatne dzięki finansowaniu przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

***

O programie “Szkole uczącej się” (www.szkolauczacasie.pl)

„Szkoła ucząca się” to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy Program „Szkoła ucząca się” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

O Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl)

Jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Prowadzimy programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych.
Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 27-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta około 40 tysięcy nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z prawie 10 000 szkół z całej Polski.

Program Szkoła Ucząca Się jest realizowany
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i został w 2000 roku
zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności

logotyp Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
tel: 22 875-85-40
e-mail: ceo@ceo.org.pl, www.ceo.org.pl

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Zbrodnia Wołyńsko-Małopolska

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu metodycznym.

Warsztaty: „Zbrodnia Wołyńsko-Małopolska”

odbędą się 7 grudnia 2021 r. o godzinie 14.30 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej seminarium zostanie zorganizowane w formie zdalnej.
Uczestnicy o ewentualnej zmianie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.

ipn
logotyp POEN Jasło

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – listopad 2021

Forma doskonalenia zawodowego Temat Adresaci Termin Doradca metodyczny
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plAplikacje i platformy wspomagające edukację. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 02.11.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
konsultacje w POEN Jasło Wyrównywanie szans edukacyjnych w praktyce. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 02.11.2021 r.
godz. 11.30 – 16.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 02.11.2021
14.00 – 16.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło Matura z języka polskiego 2023- poziom podstawowy Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 09.11.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plZintegrowana Platforma Edukacyjna – wykorzystanie w edukacji informatycznej i nie tylko. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 09.11.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
konsultacje w POEN Jasło Metody diagnozowania środowiska rodzinnego dziecka. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 09.11.2021 r.
godz. 11.30 – 16.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
warsztaty Wycieczka na jasielski Kirkut Żydowski. Obowiązują zgłoszenia na maila: u.zagorska@poen.edu.pl do 8.11.2021r. Nauczyciele powiatu jasielskiego 09.11.2021r.
godz.15.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 16.11.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plJak utworzyć własną stronę www bez znajomości kodowania. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 16.11.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło
karty zgłoszenia należy wysłać na adres u.zagorska@poen.edu.pl do do 15.11.2021r.
Metoda World Cafe na lekcjach historii Nauczyciele powiatu jasielskiego 16.11.2021r.
godz.15.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło
karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail b.cyran@poen.edu.pl
Kiedy ocena motywuje? Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 16.11.2021 r.
godz. 14.00 – 17.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło Matura z języka polskiego 2023- poziom rozszerzony Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 23.11.2021
godz.14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Szkolenie w POEN Jasło
karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail b.cyran@poen.edu.pl
Polska szkoła a zadania domowe. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 23.11.2021
godz.14.00 – 17.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plMetoda projektu na lekcjach informatyki. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 23.11.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 23.11.2021r.
godz.15.00 – 17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
Konferencja Online. Link do konferencji podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres a.tyrpak@poen.edu.pl„Ambasadorzy nowoczesnej szkoły” Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 30.11.2021
godz.15.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Szkolenie w POEN Jasło
karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail b.cyran@poen.edu.pl
Jak wzmocnić samoocenę ucznia? Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 30.11.2021
godz.14.00 – 17.00
mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN
Dyżur metodyczny w POEN Jasło Konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 30.11.2021r.
godz.15.00 – 17.00
mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN
dyżur metodyczny w formie online. Link do spotkania podany zostanie po przesłaniu zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plKonsultacje indywidualne Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 30.11.2021 r.
godz. 15.15
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – październik 2021

Forma doskonalenia zawodowego Temat Adresaci Termin Doradca metodyczny
Dyżur metodyczny Konsultacje indywidualne Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 05.10.2021
godz. 8.30-15.30
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Zajęcia z edukatorem IPN.
Należy wysłać
kartę zgłoszenia na adres u.zagorska@poen.edu.pl do 04.10.2021r.
Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Nauczyciele powiatu jasielskiego 05.10.2021

godz. 14.30 – 17.00

mgr Urszula Zagórska doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plChmura informatyczna – nowatorskie rozwiązania służące edukacji. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 05.10.2021 r.
godz. 16.30
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło Czytaj (MY)!- rola akcji promujących czytelnictwo. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 12.10.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
dyżur metodyczny konsultacje indywidualne Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 12.10.2021 r.
godz. 11.30 – 16.00
mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN
dyżur metodyczny w POEN Jasło konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 12.10.2021

godz. 14.30 – 17.00

mgr Urszula Zagórska doradca metodyczny POEN
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plInnowacje edukacyjne jako projekt interdyscyplinarny. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 12.10.2021 r.
godz. 16.30
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło Gatunki dziennikarskie w praktyce polonistycznej. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 19.10.2021
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Sieć współpracy: „Innowacyjna szkoła, kreatywny nauczyciel”
karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail b.cyran@poen.edu.pl
Trudne zachowania uczniów. Jak integrować klasę? Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 19.10.2021 r.
godz. 14.00 – 17.00
mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło
Należy wysłać
kartę zgłoszenia na adres u.zagorska@poen.edu.pl do 04.10.2021r.
Gry dydaktyczne na lekcjach historii Nauczyciele powiatu jasielskiego 19.10.2021

godz. 15.00 – 17.00

mgr Urszula Zagórska doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres r.cichon@poen.edu.plJak utworzyć własną stronę www bez znajomości kodowania. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 19.10.2021 r.
godz. 16.30
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w formie webinarium. Link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres a.tyrpak@poen.edu.plWykluczenie społeczne w edukacji zdalnej i stacjonarnej. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 26.10.2021
godz.14.00
mgr Anna Tyrpak
doradca metodyczny POEN
Warsztaty w POEN Jasło
karty zgłoszenia należy wysłać na adres e-mail b.cyran@poen.edu.pl
Polska szkoła a zadania domowe. Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 26.10.2021 r.
godz. 14.30 – 17.00
mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN
dyżur metodyczny w POEN Jasło konsultacje indywidualne Nauczyciele powiatu jasielskiego 26.10.2021

godz. 15.00 – 17.00

mgr Urszula Zagórska doradca metodyczny POEN
dyżur metodyczny konsultacje indywidualne Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna 26.10.2021 r.
godz. 15.00
mgr Rafał Cichoń
doradca metodyczny POEN

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu metodycznym.

Warsztaty: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński”

odbędą się 5 października 2021 r. o godzinie 14.30 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej seminarium zostanie zorganizowane w formie zdalnej.
Uczestnicy o ewentualnej zmianie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.

ipn
logotyp POEN Jasło

Tematyka spotkań w I semestrze 2021/2022

Temat Adresaci dla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Innowacyjne prezentacje – Tworzenie prezentacji w Prezi
link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: r.cichon@poen.edu.pl
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 07.12.2021 r. godz. 15.15 mgr Rafał Cichoń doradca metodyczny POEN
Aplikacje i platformy wspomagające edukację.
link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: r.cichon@poen.edu.pl
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 02.11.2021 r. godz. 15.15 mgr Rafał Cichoń doradca metodyczny POEN
Innowacje edukacyjne jako projekt interdyscyplinarny.
link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: r.cichon@poen.edu.pl
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 12.10.2021 r. godz. 16.30 mgr Rafał Cichoń doradca metodyczny POEN
Spotkanie organizacyjne – ustalamy zasady współpracy
link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: r.cichon@poen.edu.pl
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 07.09.2021r. godz. 15.00 mgr Rafał Cichoń doradca metodyczny POEN

Tematyka spotkań w I semestrze 2021/2022

Temat Adresaci dla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Nowe trendy w edukacji.

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: a.tyrpak@poen.edu.pl
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 28.12.2021r.
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak doradca metodyczny POEN
Spotkanie organizacyjne

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: a.tyrpak@poen.edu.pl
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 28.09.2021r.
godz. 14.00
mgr Anna Tyrpak doradca metodyczny POEN
Skip to content