Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – luty 2024

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. „1 Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka”

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu „1 Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka”

Warsztaty zostaną zorganizowane 16 stycznia 2024 r. w godzinach 15.30-17.00 na platformie online MICROSOFT TEAMS

Nauczyciele otrzymają link do spotkania.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

ipn
logotyp POEN Jasło

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – styczeń 2024

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – grudzień 2023

Obsługa i wykorzystanie plotera tnącego CAMEO 4

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle zaprasza szkoły/placówki oświatowe na szkolenie:

Prowadząca: Ewa Słowik

Zakres szkolenia:

Część I. Poznaj swój ploter:

 • włączanie Cameo,
 • panel dotykowy,
 • uchwyty na ploterze,
 • umieszczenie materiału na macie do cięcia,
 • montaż narzędzia (wysunięcie ostrza, siła, przejścia, prędkość),
 • ustawianie rolek, 
 • ładowanie materiału.

Część II. Obsługa programu Silhouette Studio (pierwsze kroki
w programie):

 • główne zakładki programu,
 • ustawienia strony,
 • przygotowanie projektu,
 • układanie elementów na macie,
 • zaimportowanie pliku jpg lub png oraz jego zapis w programie.

Część III. Ustawienia cięcia i eksport:

 • ustawienia cięcia producenta oraz własne,
 • właściwości papierów,
 • parametry cięcia,
 • jak znaleźć odpowiednie ustawienia?,
 • dodawanie własnych ustawień,
 • główne problemy z cięciem.

Część IV. Szkicowanie:

 • rodzaje mazaków,
 • wzory do szkicu i do cięcia (biblioteka programu),
 • szkic napisów,
 • wypełnienie szkicem.

Część VI. Dbanie o sprzęt:

 • czyszczenie i ostrza,
 • ochrona i regeneracja maty,
 • ochrona plotera.

Czas szkolenia: 3-4 godziny dydaktyczne

Termin szkolenia: do uzgodnienia

Cena za szkolenie: do uzgodnienia

Miejsce szkolenia: zainteresowana szkoła/placówka oświatowa

 

Zamówienie na szkolenie oraz indywidualne karty zgłoszenia należy przesłać na: 

e-mail: sekretariat@poen.edu.pl
Kontakt telefoniczny: 13 446-24-26

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – listopad 2023

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – październik 2023

SZKOLENIE: Jak uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego? (Nowe i zmienione przepisy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli)

Prowadzący: Witold Wyskiel

Treści:

 1. Zapoznanie z obowiązującymi od 1.09.2022 r. przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych.
 2. Kogo obowiązuje dotychczasowa, a kogo nowa ścieżka awansu
 3. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
  • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • Rola i zadania mentora
  • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
 4. Zasady i warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego na starych i nowych zasadach.
  • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego.
 5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego na starych i nowych zasadach.
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:
   analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego).

Czas pracy: 4 godziny

Termin: wrzesień 2023 r. ( dokładny termin zostanie podany po skompletowaniu grupy)

Cena: 150,00 zł.

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – wrzesień 2023

Oferta na rok szkolny 2023/2024

 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 3. Bezpieczne i celowe wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 4. Darmowe oprogramowanie do tablic interaktywnych.
 5. Depresja u nastolatków.
 6. Diagnozowanie niepowodzeń szkolnych uczniów.
 7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów.
 8. Drukarka 3D w praktyce szkolnej.
 9. Dziecko z autyzmem w grupie i klasie ogólnodostępnej – wyzwania i potrzeby.
 10. Historie, które uczą i inspirują – storytelling w edukacji.
 11. Interaktywne zasoby Internetu.
 12. Lekcje online z wykorzystaniem Office 365.
 13. Metody aktywizujące w praktyce szkolnej.
 14. Metody i techniki motywujące do uczenia się.
  Nowe i znowelizowane przepisy prawa oświatowego obowiązujące od września 2023 roku.
 15. Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli.
 16. Nowoczesne metody nauczania.
 17. Obowiązki i odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 18. Ocena pracy nauczyciela – przywilej czy obowiązek?
 19. Ocenianie kształtujące jako sposób wspomagania procesu uczenia się.
 20. Ocenianie wewnątrzszkolne – warunki i sposoby.
 21. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
 22. Prezentacje multimedialne – programy i narzędzia.
 23. Profilaktyka uzależnień w szkole/placówce oświatowej.
  Przemoc i agresja w szkole.
 24. Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty – planowanie strategii pomocy rodzinie.
 25. RODO w szkole.
 26. Rozpoznawanie objawów uzależnień (internet, alkohol, środki psychoaktywne) wśród dzieci i młodzieży.
 27. Rozwijanie aktywności fizycznej uczniów.
 28. Tworzenie i edycja grafiki wektorowej.
 29. Uczeń dyslektyczny w szkole.
 30. Wsparcie uczniów w sytuacji kryzysowej.
 31. Współpraca nauczycieli z rodzicami – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
 32. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 33. Zaburzenia uczenia się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia w praktyce szkolnej.
 34. Zachowania agresywne w szkole – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 35. Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej związane z nadzorem pedagogicznym.
 36. Zadania i rola nauczycieli/wychowawców w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 37. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – profilaktyka i przeciwdziałanie.
 38. Zastosowanie storytellingu podczas lekcji.

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle realizuje także szkolenia dla rad pedagogicznych o tematyce zaproponowanej przez szkołę/placówkę oświatową. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie karty zamówienia na szkolenie rady pedagogicznej

kontakt tel. 13 446 24 26 lub sekretariat@poen.edu.pl

Skip to content