Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Multihistoria. Twórcy Niepodległej polski

infografika

SZKOLENIA DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro
Edukacji Narodowej
Instytutu Pamięci Narodowej
w Rzeszowie

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszajq nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu metodycznym

Multihistoria. Twórcy Niepodległej polski
Prezentacja zostanie zorganizowana 12 marca 2024 r. o godzinie 15.00 w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6.

UDZIAŁ
W SZKOLENIACH
JEST BEZPŁATNY.

Obowiązkowe
wcześniejsze potwierdzenie
uczestnictwa.
Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia są przyjmowane
pod numerem telefonu 178606054.

Wszyscy obecni otrzymajq
materiały edukacyjne
„MultiHistoria. Twórcy
Niepodległej Polski”
oraz zaświadczenie
o udziale w szkoleniu.

ipn
logotyp POEN Jasło

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – luty 2024

Skip to content