Jak uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego? – (Nowe i zmienione przepisy w sprawie awansu zawodowego nauczycieli)

Prowadzący: Witold Wyskiel

Treści:

 1. Zapoznanie z obowiązującymi od 1.09.2022 r. przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela wynikającymi z nowelizacji Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych.
 2. Kogo obowiązuje dotychczasowa, a kogo nowa ścieżka awansu
 3. Przygotowanie do zawodu nauczyciela:
  • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • Rola i zadania mentora
  • Rola i zadania dyrektora w czasie przygotowania nauczyciela do zawodu
 4. Zasady i warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego na starych i nowych zasadach.
  • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego.
 5. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego na starych i nowych zasadach.
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, w tym:
  • analiza wymagań kwalifikacyjnych, wymaganego okresu pracy, obligatoryjna ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Sposoby postępowania w sytuacjach szczególnych (przepisy przejściowe pozwalające na kontynuację „starej” ścieżki awansu zawodowego).

Czas pracy: 4 godziny
Termin: 24 maja 2023 r. (środa) godz.13:00
Cena: 150,00 zł.
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

Szkolenie pn. „Strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z języka polskiego”

Szanowni Państwo!

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na bezpłatne szkolenie pt.
„Strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z języka polskiego”.

Podczas szkolenia odbędzie się również prezentacja podręczników WSiP.

 • Termin: 18 kwietnia 2023 r., godz. 14.30,
 • Miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6,
 • Prowadzący: Sylwia Popis – Buńkowska – doradca merytoryczny WSiP,

Na zgłoszenia czekamy do 17 kwietnia 2023 r. na adres:
sekretariat@poen.edu.pl lub b.cyran@poen.edu.pl

Tematyka spotkań w II semestrze 2022/2023

Temat Adresaci dla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Wszystko o maturze 2023- język obcy nowożytny nauczyciel – doradca metodyczny dla nauczycieli języka niemieckiego szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego 11.04.2023 godz. 9.00 mgr Monika Leśniak doradca metodyczny POEN

Tematyka spotkań w II semestrze 2022/2023

Temat Adresaci dla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Jak rozwijać samodzielność i odpowiedzialność ucznia za własną naukę? Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 14.03.2023 godz. 14.30-17.00 mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN
Jak można uczyć łatwiej i przyjemniej? Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 7.02.2023 godz. 14.00-17.00 mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN
Jak można uczyć łatwiej i przyjemniej? Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 10.01.2023 godz. 14.00-17.00 mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN

Tematyka spotkań w I semestrze 2022/2023

Temat Adresaci dla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Relacje uczeń – nauczyciel – rodzic Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 18.10.2022 godz. 14.00-17.00 mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN
O konieczności zmian w polskiej szkole. Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego 20.09.2022 godz. 14.00-17.00 mgr Bożena Cyran doradca metodyczny POEN

Tematyka spotkań w II semestrze 2022/2023

Tematyka spotkań w I semestrze 2022/2023

Tematyka spotkań w II semestrze 2022/2023

Temat Adresacidla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Nowe trendy w edukacji Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 18.04.2023 r. godz. 14.00 mgr Anna Tyrpak doradca metodyczny POEN
Wsparcie ucznia z zaburzeniem koncentracji uwagi. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 14.02.2023 r. godz. 14.00 mgr Anna Tyrpak doradca metodyczny POEN

Tematyka spotkań w I semestrze 2022/2023

Temat Adresacidla których formy doskonalenia są darmowe Termin/miejsce Prowadzący doradca metodyczny
Szkoła oparta na zaufaniu. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 25.10.2022 r. godz. 14.00 mgr Anna Tyrpak doradca metodyczny POEN
Spotkanie organizacyjne sieci „Wyzwania współczesnej edukacji”. Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i miasta Krosna 27.09.2022 r. godz. 14.00 mgr Anna Tyrpak doradca metodyczny POEN

Oferta szkoleniowa doradców metodycznych – kwiecień 2023

Skip to content