Studia podyplomowe oferta na rok akademicki 2023/2024

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu
we współpracy
z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle

ogłasza nabór w roku akademickim 2023/2024 na studia podyplomowe dla nauczycieli

W zakresie pedagogiki specjalnej:

  1. EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
  2. EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

W zakresie pedagogiki:

  1. ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
  2. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Wymagane dokumenty:

  1. Indywidualna Karta Zgłoszenia
  2. kwestionariusz zgłoszeniowy
  3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. 2 zdjęcia legitymacyjne,

Dokumenty można przesłać listownie, bądź złożyć w sekretariacie Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.

kontakt:
POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE
UL. SOKOŁA 6, 38-200 JASŁO
TEL. 13 446 24 26, 506 198 595
E-MAIL: sekretariat@poen.edu.pl

Skip to content