Szkolenie: Ocena pracy nauczyciela według nowych przepisów prawa oświatowego

CELE SZKOLENIA

 • Omówienie regulacji prawnych odnośnie procedury oceny pracy nauczyciela
 • Przedstawienie procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi
 • Przedstawienie kryteriów oceny pracy nauczyciela
 • Doskonalenie umiejętności gromadzenia informacji do oceny pracy nauczycieli – podstawowe źródła informacji i ich dokumentowanie
 • Poznanie trybu postępowania odwoławczego od oceny pracy
 • Budowanie wskaźników do samooceny pracy nauczyciela

PLAN SZKOLENIA

 • Tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela
 • Kryteria oceny prac nauczyciela
 • Dokumentacja w ocenie pracy nauczyciela
 • Tryb odwołania się od oceny
 • Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczycieli – podstawowe źródła informacji i ich dokumentowanie
 • Najczęstsze błędy w procedurze dokonywania oceny
 • Ewaluacja własnej pracy pod kątem poszerzania własnego warsztatu pracy oraz podnoszenia jakości edukacyjno-wychowawczej szkoły/placówki oświatowej

Czas pracy: 3 godziny

Termin: 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz.13:00

Cena: 180,00 zł.

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o uzupełnienie indywidualnej karty zgłoszenia i przesłanie na adres e-mailowy sekretariat@poen.edu.pl.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach!

Skip to content