Tematyka spotkań w II semestrze 2020/2021

Temat

Adresaci

 Termin/  miejsce

Doradca metodyczny

Sposoby na efektywne czytanie lektur.

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: j.kmiecik@poen.edu.pl

Nauczyciele szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

26.01.2021 r.
godz. 14.00

mgr Jolanta Kmiecik
doradca metodyczny POEN

Skip to content