karta_test

  INDYWIDUALNA KARTA ZGŁOSZENIA
  na wybraną formę doskonalenia organizowaną przez
  POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI
  W JAŚLE
  ul. Sokoła 6, 38- 200 Jasło, tel./ fax ( 0-13) 446 24 26


  (proszę podać adres zamieszkania celem wystawienia faktury*)

  (proszę podać dane szkoły/placówki celem wystawienia faktury*)


  Skip to content