Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Poligon rakietowy Blizna 1943-1944

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu „Poligon rakietowy Blizna 1943-1944

Warsztaty zostaną zorganizowane 21 lutego 2023 r. o godzinie 15.00 – 16.30 w Powiatowym Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6.

Nauczyciele otrzymają link  do szkolenia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

ipn
logotyp POEN Jasło

Szkolenie – Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022

Zapraszamy wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką awansu zawodowego lub będących w trakcie zdobywania kolejnych jego stopni na szkolenie: Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2022.

 • termin: 29 listopada 2022 r. godz. 15.00
 • miejsce: Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle (Szkolna 21A, 38-200 Jasło)
 • prowadzący: Rafał Cichoń – doradca metodyczny POEN Jasło
 • koszt: darmowe

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 28 listopada 2022 roku:

 • telefonicznie: 13 446 24 26,
 • poprzez e-mail: sekretariat@poen.edu.pl

Konferencja – Innowacje w wychowaniu przedszkolnym

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję ,,Innowacje w wychowaniu przedszkolnym”,

 • termin: 17 listopada 2022 roku o godz. 16.00
 • miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.
 • koszt: bezpłatnie

 Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały przygotowane przez Organizatora.


Zainteresowanych nauczycieli prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 15 listopada 2022 roku:

 • telefonicznie: 13 446 24 26,
 • poprzez e-mail: sekretariat@poen.edu.pl

Realizacja podstawy programowej z przedmiotu Historia i teraźniejszość

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie metodyczne:

,,Realizacja podstawy programowej z przedmiotu Historia i teraźniejszość”

termin:  18 października 2022 roku o godz. 13.30
miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle
prowadzący: p. Sylwia Popis-Buńkowska – doradca merytoryczny WSiP-u.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłoszenie:

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Akcja Reinhardt

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w seminarium „Akcja Reinhardt

Seminarium zostanie przeprowadzone 31 maja 2022 r. w godzinach 14.30 – 16.30 na platformie Teams
Nauczyciele otrzymają link  do szkolenia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

ipn
logotyp POEN Jasło

Historia i teraźniejszość – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r

Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych na bezpłatne szkolenie metodyczne dotyczące przedmiotu ,,Historia i teraźniejszość”.

 • termin: 14 czerwca 2022 r. o godz. 11.00
 • miejsce: Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle.
 • prowadzący: p. Sylwia Popis-Buńkowska – doradca merytoryczny WSiP-u.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłoszenie:

telefonicznie: (13 446 24 26)
lub
mailowo: sekretariat@poen.edu.pl

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Konspiracja niepodległościowa po 1944 roku

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w seminarium „Konspiracja niepodległościowa po 1944 roku

Seminarium zostanie zorganizowane 15 marca 2022 r. o godzinie 14.30 – 16.30 na platformie Teams
Nauczyciele otrzymają link  do szkolenia.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

ipn
logotyp POEN Jasło

Warsztat stacjonarny dla dyrektorek i dyrektorów szkół “Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów i uczennic”

logotyp Centrum Edukacji Obywatelskiej

Dzięki temu warsztatowi nauczyciele, z którymi współpracujesz, wezmą więcej odpowiedzialności za jakość uczenia się w szkole. Będą bardziej świadomie kształtować opinię  rodziców, samorządu i innych zainteresowanych .

Cel:

 • Przygotowanie dyrektorów/dyrektorek szkół do działań koncentrujących uwagę nauczycielek i nauczycieli na jakości uczenia się uczniów i uczennic

Co zyskasz dzięki udziałowi w warsztacie

 • zrobisz pierwszy krok w zmianie polegającej na skoncentrowaniu szkoły na procesie uczenia się zamiast nauczania
 • wskażesz nauczycielom/kom narzędzia ułatwiające proces uczenia się uczniów i uczennic oraz jego obserwację
 • zaproponujesz organizację wspólnego uczenia się nauczycieli/ek, w tym formy korzystnej i bezpiecznej wymiany doświadczeń
 • skuteczniej zachęcisz do  współpracy w radzie pedagogicznej na rzecz uczenia się uczniów i uczennic.
 • zastosujesz  narzędzia komunikacyjne służące przyjmowaniu odpowiedzialności nauczycieli/ek za proces uczenia się w szkole i ich samodzielności

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy/ki szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani skutecznymi działaniami na rzecz lepszej jakości uczenia się uczniów, dzielenia się z nauczycielami/kami odpowiedzialnością za tę jakość i budowania zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Czas trwania szkolenia:

 • 2 sesje x 90 minut efektywnej pracy,  z przerwą kawową

Prowadzący:

 • Dwóch trenerów, dyrektorów praktyków realizujących we własnych szkołach programy rozwojowe CEO

Po szkoleniu:

 • Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz linki do przydatnych dyrektorowi narzędzi sprawdzonych w programach CEO

Szkolenie jest bezpłatne dzięki finansowaniu przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

***

O programie “Szkole uczącej się” (www.szkolauczacasie.pl)

„Szkoła ucząca się” to program dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół, wspierający zmiany podnoszące efektywność nauczania i uczenia się. Wprowadza ocenianie kształtujące do pracy szkoły i wspiera współpracę nauczycieli w zespołach.

Prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Propagujemy Program „Szkoła ucząca się” jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, które w roku 2000 zostało zainicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

O Centrum Edukacji Obywatelskiej (www.ceo.org.pl)

Jesteśmy największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Prowadzimy programy, które rozwijają wiarę we własne możliwości, otwartość oraz krytyczne myślenie, uczą współpracy i odpowiedzialności, zachęcają do zaangażowania w życie publiczne i działania na rzecz innych.
Proponowane rozwiązania opieramy na ponad 27-letnim doświadczeniu, wiedzy eksperckiej i współpracy z praktykami. Z naszego wsparcia korzysta około 40 tysięcy nauczycieli, nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z prawie 10 000 szkół z całej Polski.

Program Szkoła Ucząca Się jest realizowany
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i został w 2000 roku
zainicjowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności

logotyp Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa
tel: 22 875-85-40
e-mail: ceo@ceo.org.pl, www.ceo.org.pl

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Zbrodnia Wołyńsko-Małopolska

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu metodycznym.

Warsztaty: „Zbrodnia Wołyńsko-Małopolska”

odbędą się 7 grudnia 2021 r. o godzinie 14.30 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej seminarium zostanie zorganizowane w formie zdalnej.
Uczestnicy o ewentualnej zmianie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.

ipn
logotyp POEN Jasło

Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych pn. Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński

ikona kałamarza

SZKOLENIA
DLA
NAUCZYCIELI

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
i
Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle

zapraszają nauczycieli przedmiotów humanistycznych do wzięcia udziału w szkoleniu metodycznym.

Warsztaty: „Prymas Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński”

odbędą się 5 października 2021 r. o godzinie 14.30 w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Jaśle, ul. Sokoła 6.

W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej seminarium zostanie zorganizowane w formie zdalnej.
Uczestnicy o ewentualnej zmianie zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz zaświadczenie w szkoleniu.

Obowiązkowe wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 17 86 06 054.

UDZIAŁ W SZKOLENIACH JEST BEZPŁATNY.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie.

ipn
logotyp POEN Jasło
Skip to content