Tematyka spotkań w II semestrze 2020/2021

Temat

Adresaci
dla których formy doskonalenia są darmowe

Termin/miejsce

Doradca metodyczny

Oferta w przygotowaniu

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: b.cyran@poen.edu.pl

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

 

mgr Bożena Cyran
doradca metodyczny POEN

Skip to content