Tematyka spotkań w II semestrze 2020/2021

Temat

Adresaci
dla których formy doskonalenia są darmowe

Termin/miejsce

Doradca metodyczny

Ocenianie kształtujące

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia na adres e-mail: u.zagorska@poen.edu.pl do 18.01.2020r.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

19.01.2020
godz. 15.00

mgr Urszula Zagórska
doradca metodyczny POEN

Skip to content