Studia podyplomowe oferta na rok akademicki 2020/2021

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu
we współpracy
z Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle

ogłasza nabór
w roku akademickim 2020/2021 na studia podyplomowe dla nauczycieli

 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • Informatyka
 • Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
 • Neurologopedia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Zarządzanie oświatą
 • Arteterapia w edukacji

W zakresie pedagogiki specjalnej

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Edukacja włączająca
 • Logopedia
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Terapia zajęciowa
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

REKRUTACJA

POWIATOWY OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI W JAŚLE
UL. SOKOŁA 6, 38-200 JASŁO
TEL. 13 446 24 26, 506 198 595
E-MAIL: sekretariat@poen.edu.pl

Skip to content