Forma doskonalenia zawodowego

Temat

Adresaci

Termin

Doradca metodyczny

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

r.cichon@poen.edu.pl

Chmura informatyczna – nowatorskie rozwiązania służące edukacji.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

01.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Rafał Cichoń

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

a.tyrpak@poen.edu.pl

Bezpieczne funkcjonowanie młodzieży w mediach społecznościowych

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

08.11.2020r.
godz. 15.00

mgr Anna Tyrpak

doradca metodyczny POEN

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

j.kmiecik@poen.edu.pl

Wpieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych i językowych dzieci i młodzieży

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego,

08.12.2020r.
godz. 14.00

mgr Jolanta Kmiecik

doradca metodyczny POEN

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

r.cichon@poen.edu.pl

Alternatywne narzędzia do projektowania, przeprowadzania i oceniania testów.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

08.12.2020r.
Godz. 15.00

mgr Rafał Cichoń

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

b.cyran@poen.edu.pl

Praca z uczniem wybitnie zdolnym.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

15.12.2020r.
godz. 14.00

mgr Bożena Cyran

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

a.tyrpak@poen.edu.pl

Szkoła dostępna dla każdego ucznia- bariery, wyzwania i możliwości.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

15.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Anna Tyrpak

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

  u.zagorska@poen.edu.pl

Wojna polsko– bolszewicka – zajęcia z edukatorem IPN. Obowiązują zgłoszenia na maila: u.zagorska@poen.edu.pl do 13.12.2020r.

Nauczyciele  powiatu jasielskiego

15.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Urszula Zagórska

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

r.cichon@poen.edu.pl

Wykorzystanie edytora grafiki rastrowej GIMP – praca na warstwach.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

15.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Rafał Cichoń

doradca metodyczny POEN

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

a.tyrpak@poen.edu.pl

Rozwijanie kreatywności ucznia z wykorzystaniem nowych technologii.

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

22.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Anna Tyrpak

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

j.kmiecik@poen.edu.pl

Rozumienie tekstów pisanych i mówionych

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego

22.12.2020r.
godz. 14.00

mgr Jolanta Kmiecik

doradca metodyczny POEN

Warsztaty w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

r.cichon@poen.edu.pl

Przegląd platform internetowych (wirtualne laboratoria, symulacje)

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych z powiatu jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, leskiego i miasta Krosna

22.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Rafał Cichoń

doradca metodyczny POEN

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

  u.zagorska@poen.edu.pl

Ocenianie kształtujące

•         Obowiązują zgłoszenia na maila: u.zagorska@poen.edu.pl do 21.12.2020r.

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

29.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Urszula Zagórska

doradca metodyczny POEN

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w formie webinarium

link do webinarium podany zostanie po przesłaniu skanu karty zgłoszenia

b.cyran@poen.edu.pl

Jak pomóc uczniowi z niską samooceną?

Nauczyciele szkół podstawowych z powiatu jasielskiego

29.12.2020r.
godz. 15.00

mgr Bożena Cyran

doradca metodyczny POEN

Skip to content