KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród

    dzieci i młodzieży.
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach
    i placówkach.
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Skip to content